Elektronická evidence tržeb pro prodejce na Aukru – I. díl

Evidence tržeb leží v žaludku téměř každému prodejci na Aukru. Proto jsme ve spolupráci s daňový poradcem Ing. Ladislavem Fancem připravili 4dílný seriál, který vám pomůže zorientovat se v této problematice. V prvním díle se pojďme podívat na to, koho se evidence tržeb týká. Aby to nebyla jen čistá teorie, najdete v příspěvku i několik užitečných příkladů;) 

V minulém roce byl schválen zákon o evidenci tržeb s účinností od 1.12.2016 ( dále jen EET). EET upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb. Dohled nad dodržováním povinností a postupů dle tohoto zákona vykonávají orgány Finanční správy České republiky a orgány Celní správy České republiky. EET dopadá na poplatníky daně z příjmů fyzických a právnických osob (dále jen poplatník).

Předmětem EET jsou evidované tržby poplatníka. Evidovanou tržbou zákon stanoví platbu, která splňuje formální náležitosti evidované tržby a která zároveň zakládá rozhodný příjem (§ 4 odst. 1).

Evidovanou platbou je platba v hotovosti bankovkami či mincemi, a to bez ohledu na to, zda jsou české či zahraniční. Evidovanou platbou je také platba určena k následnému čerpání nebo zúčtování (§ 4 odst. 2). Toto ustanovení se vztahuje např. na platby přes čipové karty, platby za vouchery či kupóny, elektronické peněženky, kdy v první fázi dojde k jejich dobití a následně je možné čerpat z tohoto kreditu.

Formální náležitost splňuje platba, která je uskutečněna v hotovosti, šekem, směnkou nebo započtením kauce či obdobné složené jistoty. Rozhodným příjmem se rozumí příjmy fyzické či právnické osoby, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických či právnických osob (§ 6 odst. 1). Výjimku tvoří příjmy z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně a ojedinělý příjem, který je z hlediska vybíraných tržeb ojedinělý (§ 6 odst. 1).

Příklady pro Aukro prodejce

1. Prodej dárkového poukazu na letní dovolenou

Poplatník, kterému tento poukaz zaplatíme v hotovosti, musí danou platbu zaevidovat do EET.

2. Prodej bonusu na budoucí odběr zboží v maloobchodě 

Poplatník, kterému tento poukaz zaplatíme v hotovosti, musí danou platbu zaevidovat do EET. Následné čerpání bonusu za odběr zboží v maloobchodě již evidenci do EET nepodléhá. Podléhal by však případný doplatek za vybrané zboží.

3. Prodej služeb s tím, že tyto služby byly uhrazeny poplatníkovi vkladem peněžních prostředků na jeho bankovní účet.

Tato platba nesplňuje formální náležitosti platby, a tedy nepodléhá režimu EET.

4. Vzájemné započtení pohledávek a závazků nesplňuje formální náležitosti platby, a tedy nepodléhá režimu EET.

Jedinou výjimkou je započtení kauce, jelikož kauce zaplacená v hotovosti nepodléhá režimu EET. Až její následné započtení by režimu EET podléhalo.

5. Přijatá platba zálohy za zboží v hotovosti.

Tato platba splňuje formální náležitosti platby, a tedy podléhá režimu EET.

6. Prodej zboží odběrateli na fakturu.

S odběratelem bylo dohodnuto, že zboží zaplatí přes bankovní účet. Následující den nám však sdělil, že má hotovost, a uvedenou částku na faktuře by rád zaplatil v hotovosti. Úhrada faktury v hotovosti by tedy podléhala režimu EET.

7. Poplatník do EET zaevidoval tržbu, která nepodléhá režimu EET.

V tomto případě se nic neděje a žádné sankce poplatníkovi nehrozí. Doporučuji však, aby tuto skutečnost poplatník někde evidoval pro možné otázky v daňové kontrole EET.

8. Poplatník prodává starý počítač, který již nesplňuje technické požadavky při práci na počítači.

Tento prodej uskutečnil v hotovosti. Tato platba splňuje formální náležitosti platby, avšak lze ji podřadit pod ojedinělý příjem. V našem případě poplatník prodal starý počítač, který v podnikání využíval několik let. Jedná se o tedy výjimku, kterou lze podřadit pod ojedinělý příjem, který nepodléhá režimu EET.

Jak si EET poradí s platebními branami či stornem?

Formální náležitosti splňují taktéž platby přes tzv. „platební brány“ typu Paypal, PayU, PaySec, Google Checkout, ClickPay atp. či platby on-line kartou. Tyto přijaté platby podléhají režimu EET.

Storno a opravy se evidují jako záporná tržba (§7). Tyto transakce mohou vznikat z titulu reklamace, omylem zaevidované platby či tržby, vrácení platby atp. Opět doručuji poplatníkům, aby těmto transakcím věnovali zvýšenou pozornost. Tyto transakce snižují evidované tržby a určitě budou předmětem otázek ze strany správce daně, budou-li z jeho strany předmětem daňové kontroly.

Autorem článku je Ing. Ladislav Fanc, daňový poradce

2. DÍL

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z celkem 5 hlasů)
Loading...