Hodnocení stavu bankovek

Hodnocení stavu může připadat jako velmi individuální záležitost a také většina prodávajících nechává hodnocení na kupujících formulkou "stav viz. foto", zbavují se tak případné odpovědnosti za neviditelné nedostatky. Ovšem u bankovek takové označení není dostačující právě z důvodu, že přehyb nepatrný na fotografii je například viditelný jen proti světlu. Tak či tak, jakýkoliv prvek degradující stav, ať už na první pohled viditelný, nebo ne, je výrazným hybatelem ceny. U vzácnějších bankovek se tento rozdíl pak může pohybovat v tisících, popř. v desítkách procent u koncové ceny. V zahraničí proto dávají přednost bankovkám ohodnoceným nezávislou agenturou, která sama dle daných kritérií určí stav konkrétního kusu a umístí jej do průhledného obalu, a tak se stav bankovky pro kupujícího i prodávajícího stává neměnným.

Stupnice hodnocení

Náš systém hodnocení stavu bankovek je méně podrobný než používají v USA. Zatímco Americká numismatická asociace používá Sheldonovu stupnici hodnocení, která má 70 bodů, u nás se spokojíme jen s 9 stupni. Ovšem trendem poslední doby je sbírat pouze v té nejlepší sběratelské kvalitě označovanou jako UNC (Uncirculated), nebo N, to znamená, že se jedná o bankovky, které nebyly nikdy v oběhu. Pak následuje mezistupeň aUNC, což je bankovka, která sice v oběhu také nikdy nebyla, ale vlivem dlouhodobého uložení v balíčku (desítky let) může mít manipulační nedostatky, jako jsou například zašpiněné konce rožků. Dalším stupněm je stav AU (About Uncirculated), nebo také naše označení 0. Zde se jedná o kusy nesoucí pouze lehké známky oběhové manipulace v podobě lehce pokrčeného papíru nebo ohnutého rožku. Stav XF neboli stav 1 je takový, kdy bankovka je krásná a čistá a má pouze jeden centrální přehyb. U stavu VF a 2 má bankovka přehyb do kříže, popř. nečistoty, eventuálně ještě ohnuté rožky. Zde již postupně končí kusy, které jsou dnes díky současným trendům vhodné k zařazení do sbírky. Pochopitelně u vzácných kusů se spokojíme i s horšími stavy, všeobecně pak takové bankovky většinou hodnotíme již jen jako oběhové. Za povšimnutí stojí fakt, že hodnocení ceny v katalogu je pouze do stavu 2, a tak u více poškozených kusů se jedná cenově o zcela individuální záležitost. Stavem F, popř. 2- označujeme bankovky, které mají více přeložení (až 4x), ohnuté rožky, zašpinění a nepatrné odřeniny. Stav VG a 3 má již četné přeložení a v místech s přehyby je přehyb odřený (ale ne prodřený skrz), popřípadě i lehké natržení. U stavů 4 až 5 nikdo nepředpokládá, že by si je dnes ještě někdo zařazoval do sbírky, nicméně jsou katalogově zdokumentovány jako G nebo 4, což jsou bankovky zažloutlé, přeložené tak, že již nelze definovat počet překladů, prodřené, natržené, popsané, s chybějícími rožkem a stav 5 nebo P jsou již bankovky velmi špatné, ohořelé, s chybějícími částmi, silně poškozené, znečištěné a prodřené.

Perforace a vzory bankovek

Bankovní ústavy vydávají pro informativní účely vzory bankovek, které jsou přetištěné, nebo proděravěné, popřípadě kombinace obou, a číslovač je nastaven jako anulát na 0000000. U mnohých zahraničních bankovek je rovněž použito 1234567 atd. Tyto vzory jsou pak ve sbírkách mnohonásobně dražší z důvodu méně častého výskytu, popř. by vůbec neměly být ve sběratelském oběhu, protože jsou v západních zemích a zemích se stabilizovaným hospodářstvím přísně kontrolovány. Je však mnoho zemí v Asii, Africe nebo u některých ostrovních států, případně diktátorských režimů, které naopak takové anuláty vydávají záměrně a prodávají v sadách zahraničním sběratelům a návštěvníkům, aby tak snadněji mohli získávat potřebné valuty. Takové anuláty pak mohou mít naopak případně ještě nižší hodnotu než běžné bankovky, protože je velmi jednoduché je získat. Perforace bežných, ale neplatných kusů pro sběratelské účely byla častá u bankovek ČSR, kdy se bankovky nepoužité a později i použité ze zásob banky po roce 1946 perforovaly a prodávaly sběratelům. Perforace SPECIMEN, nebo NEPLATNÉ sloužila jako ochranný prvek, protože bankovky stále nesly v názvu "Koruna československá", a tak mohlo snadno dojít k dodatečnému zneužití. Později postupem času bylo perforování již šetrnější (tři malé dírky, nebo S). Perforací existuje velmi mnoho popsaných i nepopsaných druhů, protože bankovky perforovali většinou ručně různí brigádníci, a tak nechtěně vytvářeli nové varianty. Obecně platí, že perforovaná bankovka oficiálně uvolněná pro sběratelský oběh bankou, má zhruba více než o polovinu menší hodnotu, než bankovka neperforovaná ve stejném stavu.

Sběratelské ceny

Klíčovým prvkem pro stanovení sběratelské ceny je stav bankovky. K tomu potřebujeme znát správné označení kvality, o kterém jsme si psali na začátku. Dále zda je bankovka perforovaná, nebo ne. Zvyšující se poptávka po perfektních stavech rovněž dává šanci k nepoctivému jednání, a to je vylepšování stavu bankovek, které se vyplatí již u kusů v hodnotě tisíců v podobě žehlení papíru, lisování a chemického čištění. Pakliže nakupujete řádově v tisících nebo desetitisících a více, je vždy potřeba věnovat zvýšenou pozornost a zjistit si o bankovce maximum informací ještě před nákupem, nebo nakupovat jen u prodejců, jenž jasně a srozumitelně popisují stav bankovky. Naopak u horších stavů je potřeba počítat s tím, že hodnota horšího stupně zachovalosti je zhruba polovina hodnoty předchozího stavu a zbytečně nepřeplácet neadekvátní stavy. Pokud je  bankovka krásná, čistá, ale má i neznatelný a na první pohled neviditelný překlad, nikdy ji nelze zařadit do lepšího hodnocení než XF/1. Stejně tak bankovka, jenž je krásná a čistá, ale má ohnuté rožky a pomačkaný papír, nemůže být již nikdy označena jako UNC, přestože vypadá na první pohled velmi atraktivně. Pozornost rovněž věnujte hodnocení prodejce. U bankovek UNC, které nebyly nikdy v oběhu, se mohou vyskytnout vady, které vznikly již při tisku a uložení. Zpravidla to bývá nerovnost papíru dle specifické techniky tisku nebo prolis u proužku bankovky, který vznikl nahromaděním mnoha bankovek na sobě při řezání, popřípadě další defekty ochranných prvků, které vznikly při výrobě a nelze je nijak ovlivnit. Jelikož tyto prvky nevznikly dodatečně, ale již při výrobě, tak žádným způsobem nedegradují hodnocení stavu.

Stupnice hodnocení bankovek:

  • N/UNC – perfektní bankovka bez dodatečných vad, která nikdy nebyla v oběhu,
  • aUNC – bankovka, která nebyla v oběhu, ale má velmi lehké okrajové vady od uložení,
  • 0/AU – bankovka s lehkou vadou, jako lehce pokrčený papír, nebo ohnutý rožek,
  • 1/XF – krásná a čistá bankovka, maximálně s jedním přeložením,
  • 2/VF – bankovka s vadami jako rožky a skvrnky a maximálně přeložená do kříže,
  • 2-/F –  bankovka s vadami jako rožky a skvrnky a maximálně přeložená 4x,
  • 3/VG – bankovka dlouho obíhající s přehyby, vadami, skvrnami, rožky a odřeninami,
  • 4/G – bankovka ve špatném stavu s prodřenými překlady, zažloutlá, natržená,
  • 5/P – bankovka silně poškozená, potrhaná a znečištěná s chybějícími částmi.

Autor textu je specialista na bankovky Robert Kurucz.

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z celkem 5 hlasů)
Loading...