Elektronická evidence tržeb pro prodejce na Aukru – II. díl

V tomto díle se podíváme na zjednodušený režim v EET, na vyloučené tržby z EET a na základní povinnosti poplatníka v EET.

I. Zjednodušený režim

Tržby ve zjednodušeném režimu (§ 10) lze evidovat pouze na palubě dopravních prostředků při pravidelné přepravě osob, anebo při výkonu činnosti, kdy evidování tržeb běžným způsobem by znemožnilo plynulý a hospodárný výkon činnosti. Tyto tržby stanoví nařízením vláda. V současné době nejsou nařízením vlády stanoveny žádné tržby.
Zjednodušený režim (§23) je obdobný jako běžný režim, pouze poplatník může údaje o evidované tržbě odeslat do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a současně není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Příklad
V horské oblasti, kde se nachází restaurace, dochází k častým výpadkům internetu. Tato skutečnost může významným způsobem ztížit činnost poplatníka. Poplatník tedy může zažádat správce daně o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu.

II. Povinnosti poplatníka, jak na to

1 krok Autentizační údaje (§13, §14)

Poplatník v prvním kroku je povinen zažádat o autentizační údaje (§13). Tyto údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně, ve kterém se evidují údaje pro evidenci tržeb a správa certifikátu pro evidenci tržeb.
Žádost může poplatník podat ústně do protokolu u správce daně, který je přidělí poplatníkovi v rámci tohoto jednání.
Žádost může poplatník, který má zřízenou datovou schránku, podat prostřednictvím formuláře EPO, kdy se mu následně vygenerují autentizační údaje, které jsou odeslány do jeho datové schránky. Podívejte se zde.

danovy_portal

2 krok Certifikát (§15)

Máme-li vygenerovány autentizační údaje, můžeme se připojit do elektronické evidence tržeb - zde.

danovy_portal_1

Vstoupíme-li do elektronické evidenci tržeb, je nutné vygenerovat certifikát. Vygenerovaný certifikát bude nutné nainstalovat do Vašeho software, který budete požívat pro evidenci tržeb v EET.

Posledním krokem je nahlášení provozovny (§17). Pozor tato oznamovací povinnost se vztahuje na provozovny, ze kterých se provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž jsou přijímány evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumějí i internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží či služby.

Máte-li více provozoven tak si je pečlivě očíslujte a především označte názvem, který bude jednoznačně identifikovat danou provozovnu. Tuto skutečnost nepodceňujte, jelikož číslo provozovny se následně generuje v evidenci tržeb (id provozovny) nikoliv název provozovny!!!

3 krok instalace certifikátu do Vašeho software

Posledním krokem před spuštěním EET je instalace certifikátu do Vašeho software. Jakmile bude tento krok úspěšně proveden, můžete začít odesílat tržby do EET.

III. Tržby vyloučené z evidence tržeb (§12)

Uvádím pouze tržby z odstavce 3 paragrafu 12, jelikož se s těmito tržbami setká nejčastěji drobný a střední podnikatelský sektor. Cituji:
„Evidovanou tržbou nejsou také tržby
a) uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
b) z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
c) ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
d) ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
e) z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
f) na palubě letadel,
g) z osobní železniční přepravy,
h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
i) z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
j) z provozování veřejných toalet.“

IV. Evidenční povinnost, rozsah údajů, údaje na účtence (§18, §19, §20)

Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a současně je povinen vystavit účtenku osobě, od které tržba plyne. Tyto údaje lze zaslat pouze na technické zařízené určené správcem daně. Uskutečněním evidované tržby je její přijetí nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl příkaz vydán dříve.
Správci daně se zasílají následující údaje o evidované tržbě:
a) daňové identifikační číslo poplatníka,
b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
c) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
d) pořadové číslo účtenky,
e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
f) celková částka tržby,
g) bezpečnostní kód poplatníka,
h) podpisový kód poplatníka,
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu
j) základ daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daň podle sazeb
k) celková částka v režimu DPH pro cestovní službu
l) celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží
m) celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování – dobití kreditů, karet, kupónů
n) celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby – následné čerpání kreditů, karet, kupónů

Poplatník je povinen na účtence uvádět následující údaje:
a) fiskální identifikační kód,
b) své daňové identifikační číslo,
c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
e) pořadové číslo účtenky,
f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
g) celkovou částku tržby,
h) bezpečnostní kód poplatníka,
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

V. Informační oznámení (§25)

Prosím nezapomeňte na povinnost umístit viditelně a čitelně na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, oznámení, že prodávající dle zákona o evidenci tržeb je povinen vystavit kupujícímu účtenku, zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin v běžném režimu EET, ve zjednodušeném režimu pak do 5 dnů. Tato informační povinnost se vztahuje i na internetové stránky poplatníka, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

Ing. Ladislav Fanc, daňový poradce

1. DÍL 

1 Hvězda2 Hvězdy3 Hvězdy4 Hvězdy5 Hvězd (2 hlasů, průměr: 1,00 z celkem 5 hlasů)
Loading...